Kutak za osi

young-busy-disable-office-manager-casualwear-sitting-wheelchair-front-laptop-networking-while-her-colleague-working (1)

E-CV

Kreirajte svoj e-CV i predstavite se poslodavcima u turističko-ugostiteljskom sektoru kroz našu Burzu rada.

samoprocjena radno mjesto

Samoprocjena – radno mjesto

U nastavku se nalazi upitnik s kojim želimo bolje upoznati neke tvoje osobine, znanja, interese ili vrijednosti kako bismo te bolje mogli savjetovati u izboru prikladnog posla u sektoru turizma i ugostiteljstva.
Upitnik sadrži pitanja višestrukog izbora te je važno na svako pitanje odgovoriti označavanjem onog odgovora koji te najbolje opisuje.
Svrha upitnika je promisliti o svojim sklonostima i sposobnostima te će ti na završetku biti prikazan graf s preporukama za 5 setova poslova u turizmu i ugostiteljstvu Stupac koji je najviši na grafu, označava tvoj dominantni set poslova, no moguće je da su dva ili čak tri stupca podjednake visine. Ako se to dogodi, znači da ti tvoje sklonosti i sposobnosti mogu omogućiti zapošljavanje u nekoliko vrsta poslova.
Pozorno pročitaj donje tvrdnje i na skali od 1 do 5 označi koliko se određena tvrdnja odnosi na tebe, pri čemu 1 znači nimalo, 2 malo, 3 donekle, 4 uglavnom, a 5 u potpunosti.

samoprocjena znanja stranog jezika

Samoprocjena znanja stranog jezika

U nastavku se nalazi upitnik Samoprocjena znanja stranog jezika.
Upiši strani jezik za koji želiš napraviti procjenu svojeg znanja. Upitnik sadrži pitanja višestrukog izbora te je važno da na svako pitanje odgovoriš označavanjem onog odgovora koji najbolje opisuje tvoje znanje. Možeš sam procijeniti koliko dobro govoriš, razumiješ i čitaš na različitim jezicima.
Svrha upitnika je da ti pomogne pri lakšoj orijentaciji prilikom procijene jezičnih vještina.
Rezultate spremi, te ih upiši u svoj životopis. Upitnik je usklađen sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

2c

Kako usvajaš nova znanja na radnom mjestu

U nastavku se nalazi upitnik Kako usvajaš nova znanja na radnom mjestu.
Upitnik sadrži pitanja višestrukog izbora te je važno da na svako pitanje odgovoriš označavanjem onog odgovora koji te najbolje opisuje.
Svrha upitnika je da promisliš o svojim dosadašnjim načinima učenja te će ti na završetku biti prikazan graf s preporukama za tri stila učenja.
Stupac koji je najviši na grafu, označava tvoj dominantni stil učenja no moguće je da su dva ili čak tri stupca podjednake visine. Ako se to dogodi, znači da je tvoj stil učenja kombainacija stilova. Ljudi uobičajeno imaju u kombinaciji neka od dva stila učenja.