Zaposli Editor

samoprocjena radno mjesto

Koji posao je za tebe?

Kako bismo mogli bolje savjetovati u izboru prikladnog posla u sektoru turizma i ugostiteljstva, pripremili smo upitnik-samoprocjenu!

zaposli se znanjem primjeri fotki

InkluZoom ponedjeljkom

Otvorena vrata na Zoomu ! Pozivamo poslodavce koji imaju pitanja o uključivanju osoba s invaliditetom u poslovno okruženje da nam se pridruže na Zoom druženju s našim stručnjakinjama Ivančicom Devčić i Gordanom Katalenić.

samoprocjena radno mjesto

Samoprocjena – radno mjesto

U nastavku se nalazi upitnik s kojim želimo bolje upoznati neke tvoje osobine, znanja, interese ili vrijednosti kako bismo te bolje mogli savjetovati u izboru prikladnog posla u sektoru turizma i ugostiteljstva.
Upitnik sadrži pitanja višestrukog izbora te je važno na svako pitanje odgovoriti označavanjem onog odgovora koji te najbolje opisuje.
Svrha upitnika je promisliti o svojim sklonostima i sposobnostima te će ti na završetku biti prikazan graf s preporukama za 5 setova poslova u turizmu i ugostiteljstvu Stupac koji je najviši na grafu, označava tvoj dominantni set poslova, no moguće je da su dva ili čak tri stupca podjednake visine. Ako se to dogodi, znači da ti tvoje sklonosti i sposobnosti mogu omogućiti zapošljavanje u nekoliko vrsta poslova.
Pozorno pročitaj donje tvrdnje i na skali od 1 do 5 označi koliko se određena tvrdnja odnosi na tebe, pri čemu 1 znači nimalo, 2 malo, 3 donekle, 4 uglavnom, a 5 u potpunosti.

zaposli se znanjem primjeri fotki

Nevidljivi invaliditet

Cilj kampanje Nevidljivi invaliditet je osvjestiti poslodavce da je on stvaran i da je potrebna daljnja edukacija kako bi se pružila podrška i razumijevanje zaposlenicima.

Instagram - kutak za poslodavce

Nevidljivi invaliditet

Nevidljivi invaliditeti mogu utjecati na radne sposobnosti i produktivnost zaposlenika, stoga je važno da poslodavci razumiju njihove izazove i prilagode radno okruženje kako bi osigurali jednake mogućnosti i pravedan tretman.

samoprocjena znanja stranog jezika

Samoprocjena znanja stranog jezika

U nastavku se nalazi upitnik Samoprocjena znanja stranog jezika.
Upiši strani jezik za koji želiš napraviti procjenu svojeg znanja. Upitnik sadrži pitanja višestrukog izbora te je važno da na svako pitanje odgovoriš označavanjem onog odgovora koji najbolje opisuje tvoje znanje. Možeš sam procijeniti koliko dobro govoriš, razumiješ i čitaš na različitim jezicima.
Svrha upitnika je da ti pomogne pri lakšoj orijentaciji prilikom procijene jezičnih vještina.
Rezultate spremi, te ih upiši u svoj životopis. Upitnik je usklađen sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.