administrator

2c

Kako usvajaš nova znanja na radnom mjestu

U nastavku se nalazi upitnik Kako usvajaš nova znanja na radnom mjestu.
Upitnik sadrži pitanja višestrukog izbora te je važno da na svako pitanje odgovoriš označavanjem onog odgovora koji te najbolje opisuje.
Svrha upitnika je da promisliš o svojim dosadašnjim načinima učenja te će ti na završetku biti prikazan graf s preporukama za tri stila učenja.
Stupac koji je najviši na grafu, označava tvoj dominantni stil učenja no moguće je da su dva ili čak tri stupca podjednake visine. Ako se to dogodi, znači da je tvoj stil učenja kombainacija stilova. Ljudi uobičajeno imaju u kombinaciji neka od dva stila učenja.