Dobrodošli u e-program Ravnopravnost na tržištu rada.

Za pristup materijalima, odaberite niže u Sadržaju modul Ravnopravnost na tržištu rada. Tada će Vam se otvoriti novo sučelje s nastavnim materijalima.
Za pomoć i pitanja nam se obratite na info@magistra.hr

E-nastavni materijal Sadržaj